Servis Hizmetleri

ORSA yangın ve güvelik sistemleri olarak müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü yangın güvenliği çözümleri sunarak, müşterinin yangın riskini ortadan kaldırmak temel hedefimizdir. Bu temel hedefler doğrultusunda firmamız aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır. Yangın söndürme cihazlarının gerçek işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemlerin standartlara uygun olarak yetkili servislerce yapılması, ileride doğabilecek aksaklıkları da önleyecektir. Satın alınmış bir yangın söndürücü cihazının genel olarak yapılması gereken bakim-onarım işlemleri şunlardır.

BAKIM

 • Bakım,
 • Tamir,
 • Dolum,
 • Arızaların giderilmesi,
 • İmalatında kullanılan elemanların değiştirilmesi islerini kapsar.
 • Tekrar dolum işlemlerinde; TS markasına esas olan deneylerde söndürücü içinde bulunan söndürme maddesi ve püskürtme gazi ayni kullanılmalıdır.
 • Söndürücü içerisinde kalmış bulunan söndürme maddesi artığı tekrar dolumdan önce tamamen boşaltılmalıdır.
 • Sulu ve köpüklü söndürücülerde artıklar tekrar kullanılmamalıdır.
 • Dolum ve bakim yapacak kişi ve kuruluşların ilgili Bakanlıktan Yetki belgesi almaları gerekir.
 • Yetki Belgesi olmayan kişi ve kuruluşlara satıştan sonraki servis hizmetlerini yapmaya izin verilmez.
 • İşyeri personelinin yangın konularında bilgi birikimi sağlamak.Bu konularda eğitimini yaptırmak
 • İşyerlerinin yangından koruma çalışmalarının, kesif ve gerçek maliyetlerinin hesaplanarak usülerine uygun olarak programlanıp yürütülmesini sağlamak.
 • Dolum,bakim,onarım,test ve kontrolleri gereken cihazlarınız işyerinizden kendi vasıtalarımız ile alınıp, teslim kaydı ile işlemlere tabi tutulur.
 • Tüm cihazlarınız en ince parçaciklarina kadar sökülerek tek tek muayeneden geçirilir. Dolum,bakim,onarım test kontrolleri yapılır. cihazlarınız bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra doldurulur.
 • Dolum, bakım, onarım, test ve kontrolleri yapmış olduğumuz cihazlarınız başka kişiler ve kurumlarca kurcalanmadığı ve mühürleri koparılmadığı sürece firmamızın garantisi, güvencesi ve kontrolü altındadır.
 • Kirilmiş, değiştirilmesi gereken parçalar olduğunda bu parçalar değiştirilir. Bu hizmet ücretsiz verilir. İsçilik ve servis ücreti talep edilmez. İstenildiğinde yangın tatbikatlarımıza mutabık kalacağımız tarihlerde teknik nezaret sağlanır. Bu konuda eğitim çalışmaları belli bir programa alınır. Yangın tatbikatı yaptırılır.
 • Is yerinizin bir krokisi çıkarılarak tüm yangın söndürme cihaz ve gereçlerinizin bu krokide yerleri belirlenir ve numaralandırılır.
 • Şirketimiz atölyelerinde dolum bakim onarımları yapılan yangın söndürme cihazları şirketimiz bünyesinde kurulmuş olan kalite kontrol ünitesinde TSE, ISO, BK standartlarına göre kontrol edildikten sonra cihazlarınız teslim edilir.
 • Bütün cihazlarının dolum, bakım, onarım,test ve kontrol tarihlerini bir yangın dosyasında tanzim edilerek arz olunur. İki nüsha olarak hazırlanan bu dosyanın bizde kalan sureti ile tüm cihazlarınız daima tarih ve sırasına göre ücretsiz periyodik kontrollere tabi tutulur. Böylece cihazlarınız devamlı faal halde tutulmuş olur.